BiH
Greška
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 4: not well-formed (invalid token)

Udruga Plus BiH

?ime se bavi PLUS?

U?ESTVOVALI SMO U PROJEKTU
„Unapre?ivanje medijske pismenosti kroz analizu sadržaja online medija“

BROŠURA IZRA?ENA U OKVIRU PROJEKTA - download .pdf

Projekt „Unapre?ivanje medijske pismenosti kroz analizu sadržaja online medija“ imao je za cilj educiranje ciljanih grupa (nastavnika i studenata Odsjeka za komunikologiju, predstavnika PR agencija Apriori i New media solution, te nevladinih organizacija LDA i Plus) iz oblasti medijske pismenosti radi razvijanja i unapre?ivanja medijskog obrazovanja, te istraživanje medijske pismenosti na online medijima

 


 

USPJEŠNO ODRŽANA RADIONICA - EDUKACIJA ZA ŽENE PODUZETNICE U HERCEGOVINI | 26.03.2014

„Edukacija za poduzetnice u malim i srednjim poduze?ima na podru?ju Hercegovine“ naziv je radionice koja je održana u utorak, 25.03.2014., u INTERA Tehnološkom Parku , u organizaciji Udruge za promicanje kvalitete življenja PLUS, INTERA-e i USAID-ovog projekta „Partnerstvo za inovacije“.

Cilj radionice je u suradnji sa sudionicama, odrediti prioritetne teme obuka i poslovne programe podrške koje projekt može osigurati poduzetnicama, osobama koje žele pokrenuti i registrirati posao, ali i studenticama zainteresiranima za poduzetništvo.

Ivona Milas, voditeljica ureda Degordian agencije u Mostaru, Ema Badžak, vlasnica restorana „MM“ i Ana ?avar, vlasnica trgovine MODAMO.kreARTiva Concept Store i kreativna direktorica prvog BH modnog portala podijelile su sa u?esnicama iskustva kroz koja su prošle prilikom pokretanja svoga posla i važnosti obuka za unaprije?enje poslovanja.

„Užitak je bio u?i danas u INTERA-u i vidjeti uspješne žene i one koje ?e to postati, na jednom mjestu. Danas kada se mnogo radi na razvoju ženskog poduzetništva, uistinu se nadam da ?e dame koje imaju ideju, prepoznati ovakve doga?aje, radionice i info sastanke i prijaviti se da na njima sudjeluju“, kazala je Ana ?avar, uspješna poduzetnica iz Mostara. „Vjerujem da su upravo obuke prvi korak na putu od ideje do realizacije, a zahvaljuju?i mentorstvima taj put je danas puno jednostavniji i to je ono što osoba s idejom treba iskoristiti.“, dodala je ?avar.

Tijekom radionice sudionicama je prezentirana mogu?nost u?eš?a na tre?em ciklusu BIZOO programa podrške startup firmama za koji ?e se objaviti otvoreni poziv u 5. mjesecu teku?e godine. Osim programa mentorstva i poslovne akceleracije, BIZOO pomaže i uspostavu mreže investitora kako bi se startup firmama omogu?io pristup izvorima finansiranja u po?etnoj tj. najrizi?noj fazi razvoja. BIZOO program je tako?er podržan od strane USAID-a putem projekta „Partnerstvo za inovacije“.

Projekt „Partnerstvo za inovacije“ ?e nakon analize upitnika i informacija sa radionice do po?etka 6. mjeseca pripremiti i pokrenuti besplatne programe obuke na razli?ite teme za žene poduzetnice iz regije Hercegovine.

Za sve dame koje nisu bile u mogu?nosti prisustvovati ju?erašnjoj radionici otvorena je i on-line anketa za identificiranje potreba za edukacijom. Rok za prijavu je 2.4.2014. https://www.surveymonkey.com/s/DBLFVNT

 

 


 

ODRŽAN JE INFO SASTANAK | Tehnološki park INTERA | 26.02.2014. 14h

„Mogu?nosti sudjelovanja žena u programima i projektima na državnoj razini“ naziv je Info
sastanka održanog u srijedu u Tehnološkom parku INTERA, u organizaciji INTERA-e,
Udruge za promicanje kvalitete življenja PLUS
i Centra za promociju civilnog društva. Cilj
Info sastanka je informiranje i prezentacija programa i projekata koji su trenutno otvoreni i za
koje mogu aplicirati žene poduzetnice koje imaju registrirane firme, ali i studentice, zaposlene
i nezaposlene osobe. Brojni okupljeni uzvanici iskoristili su jedinstvenu prigodu i informirali
se i stupili u kontakt sa predstavnicima institucija programa koji ih zanimaju.
„Podrška malom biznisu naziv je programa koji niz godina provodi Europska banka za
obnovu i razvoj na podru?ju Bosne i Hercegovine. Cilj programa je podrška u uslugama
savjetovanja u svrhu unaprije?enja poslovanja i poboljšanja tržišne pozicije. Unutar programa
imamo posebnu liniju „Žene u biznisu“ namijenjenu ženama vlasnicama ili direktoricama
firmi, gdje je cilj podignuti nivo poslovanja uz savjetni?ke usluge, kazao je Zihnija Hasovi?,
iz Ureda Europske banke za obnovu i razvoj. Hasovi? je dodao kako se radi o fleksibilnim
grant/subvencijama u visini od 25% do 90% ukupnih neto troškova projekta do maks. 10.000
EUR-a za poslovne savjete u oblastima: Marketing, Priprema poslovnih planova, Studije
izvodljivosti, Informacioni sistemi, Poljoprivreda itd.


„Animiranjem poslovnih subjekata za donacije u visini jedne dnevnice, sakupili smo sredstva
i financirali poslovne ideje žena na podru?ju Bosne i Hercegovine. Brojni su problemi sa
kojima se žena u današnjem društvu susre?e, a naš rad za fokus ima edukaciju žena na
razli?ite teme, s ciljem poboljšanja uslova i pružanja mogu?nosti za zapošljavanje, kazala je
Vedrana Frašto, predstavnica Fondacije CURE. Frašto je pozvala uzvanice Info sastanka da
se dogovore koju edukaciju i na koju temu žele poha?ati, te da ?e istu Fondacija CURE u
skoro vrijeme i organizirati.


„U tijeku su prijave za MentoRING program koji tre?u godinu za redom okuplja žene sa
podru?ja BiH, kroz spajanje sa jedne strane osoba kojima je potrebna pomo? u razvoju
karijere, te sa druge strane poziv za mentorice, žene koje su spremne podijeliti svoje iskustvo
sa osobama kojima je potrebna pomo? u razvoju karijere i vještina“, kazala je Melisa Tolja,
voditeljica MentoRING programa Centra za promociju civilnog društva. Tolja je pozvala sve
žene sa podru?ja Hercegovine da se prijave za MentoRING program ili kao korisnice ili kao
mentorice na poziv koji je potvoren do petka 28. velja?e.


„Partnerstvo za inovacije projekt je koji za cilj ima poboljšati konkurentnost, zapošljavanje i
samozapošljavanje osoba koje se bave informacijsko komunikacijskim tehnologijama.
Polaznici, odnosno praktikanti u sklopu programa Moja praksa imaju priliku raditi na realnim
projektima mentoriranim od strane lokalnih IT poduze?a, a projekt se paralelno provodi na
podru?ju Mostara u suradnji sa INTERA Tehnološkim Parkom, te Sarajeva, Banja Luke i
Tuzle“, kazala je Tanja Ma?arevi?, predstavnica Centra za edukaciju i razvoj iz Sarajeva
prilikom uvodnog izlaganja, dodavši kako je cilj pove?ati u?eš?e žena u IKT sektoru kroz
naredni period.

 


 

MISIJA

Misija udruge PLUS je unaprije?ivanje društva u cjelini kroz naobrazbu i poticanje pozitivnih inicijativa u skladu s potrebama društva uz o?uvanje njegovih razli?itosti.

VIZIJA

Uspostavljanje aktivnog društva ?ije bi mikro inicijative rezultirale prilagodbama postoje?ih okvira društvenog ure?enja.
Iskreno vjerujemo da je pozitivan primjer lokalnog aktivizma najbolji na?in unaprije?ivanja kvalitete življenja.

CILJEVI

Aktivnim i predanim radom na izradi i realizaciji društveno korisnih projekata, cilj nam je:
1. Ja?ati civilno društvo, demokratizaciju istog, te podržati napredne gra?anske inicijative
2. Poticati i osnažiti volonterski i humanitarni rad
3. Zalagati se za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, te prava manjina
4. Promicati vjerske slobode, mir i pomirenje
5. Poticati promjene svijesti stanovništva kroz društveno-korisni rad “Ulaganjem u obrazovanje, ulažemo u budu?nost”, prvenstveno ostvarivanjem projekata sa ciljem promicanja i osnaživanja:
• osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i cjeloživotnog u?enja
• formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja
• nau?nog i istraživa?kog rada
• u?enja stranih jezika

Ulaganjem u poboljšanje obrazovnog, gospodarskog, turisti?kog, kulturnog, sportskog kao i ostalih sektora društva u BiH, cilj nam je oja?ati temelje društva i države, nadograditi bitne faktore stabilnosti kroz realizacije korisnih projekata, posebice kroz slijede?e aktivnosti:
1. Pomo? i podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva
2. Promicanje društveno odgovornog poslovanja
3. Poticanje šire društvene zajednice na sportske aktivnosti, te potpora projektima vezanim za zdravlje i zaštitu društvene zajednice
4. Potpomo?i promociju turisti?ke ponude, prirodnih, turisti?kih, kulturnih i povijesnih znamenitosti Bosne i Hercegovine
5. Promicati vrijednosti kulture i kulturnih manifestacija
6. Promicanje projekata urbane infrastrukture, te promicanje pomo?i zemljišno knjižne reforme
7. Poticati i promicati organsku proizvodnju hrane, te promicanje zaštite doma?ih proizvo?a?a iz iste oblasti
8. Izrada i implementacija projekata iz oblasti dobivanja i korištenja predpristupnih fondova Europske Unije, te promicanje vrijednosti Europske Zajednice

OSNIVA?I

• Adi ?uki?
• Josipa Terzi?-Rezi?
• Ivan Rozi?
• Minja Jovanovi?

Naši projekti

 

Cokoladni neredi 2013

Naši donatori i partneri

Kontaktirajte nas!

Udruga za promicanje kvalitete življenja PLUS
ID: 422772368009
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

T: +387 (0)36 343 440
M: +387 (0)63 408 597
E: info@plus-bih.org
W: www.plus-bih.org